eea grantsnorway grantserb sk

          Vývoj cementových kompozitov z plastovej drviny z elektrických a
          elektronických odpadov pre aplikácie v stavebníctve

Kód projektu: SK 0081
Konečný prijímateľ: Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied

Cieľom projektu je výskum a vývoj environmentálne priaznivých stavebných materiálov využitím drvených odpadových plastov, produkovaných pri mechanickej recyklácii elektrických a elektronických zariadení, ako kameniva. Celkovým cieľom je ochrana životného prostredia pred škodlivými zložkami vývojom inovatívnych technológií a procedúr pri nakladaní s odpadom z elektrických a elektronických zariadení.

          Projekt bude riešený v štyroch súbežne na seba nadväzujúcich etapách.